TRADABLE VS NON-TRADABLE ORDER BLOCKS

ABBREVIATIONS & DEFINITIONS ORDER BLOCK [OB]

OB là một nến Down/Up nằm ở gần vùng Support or Resistance trước khi di chuyển Up/Down tương ứng. Nến xuống là  Bearish Candles. Nến lên là Bullish Candle.

 • Bullish Order Block [BuOB]: là nến xuống ở hoặc gần vùng Support level trước khi chúng đi lên.
 • Bearish Order Block [BeOB]: là nến lên ở hoặc gần vùng Resistance level trước khi đi xuống.

Hint:
Rủi do khi vào lệnh: 

– Nếu BuOB không có dâu nếu, chúng ta đặt Buy Limit tại điểm cao nhất (highest price) và Stop Lose [SL] tại điểm thấp nhất (lowest price) của nến.
– Nếu BuOB có dâu nến, chúng ta đặt Buy Limit tại điểm open của thân nến SL tại điểm thấp nhất (lowest price)
– Ngược lại đối với BeOB

IMBALANCE [IMB] – VÙNG MẤT CÂN BẰNG
Nó là vùng Insufficient Trading ( không đủ giao dịch) trong thị trường. Thỉnh thoảng gọi là Liquidity Void [LV].
Khi không có đủ giao dịch trong thị trường, giá thường quay trở lại để thực hiện những giao dịch (Orders) mà chưa thực hiện.

Vùng mất cân bằng thường được tạo bởi 2-3 hoặc nhiều hơn nến  (Extended Range Candles) [ERC] ERC candle thường xuyên đóng tại 80% của giả nến (candle range) Exhibit:
Khi chúng ta có 2-3 hoặc nhiều hơn nến tăng (bullish candles) đang tăng, nó thể hiện không đủ trading. i.e. Chúng đã bị thiếu sell orders bắt cặp với buy orders.
Giả định:
Khi Market Maker [MM] muốn di chuyển giá tăng tại một mức độ nhất định, Giả định rằng cần có đủ lệnh bán để ghép với các lệnh mua của họ.(Đây là cách hộ tạo ra lợi nhuật)
Vậy nên khi MM di chuyển khỏi một mức nhất định với một lực và độ lớn, để lại phía sau 1 vùng mất cân bằng LV (IMB), Chúng ta sử dụng điều này để giả định rằng số lệnh Sell Order đã thực hiện ở mức đó không đủ để ghép cặp với số lệnh Buy Orders của họ. Cho nên các MM sẽ thường đưa giá về lại mức cũ để thực hiện các lệnh Sell Order còn lại.

MITIGATION

Mitigation có nghĩa là giảm thiểu rủ ro.

Khi MM di chuyển giá khỏi một mức với 1 lực mạnh và lớn, hãy nói rằng họ đang mua; người ta cho rằng điều này được sử dụng để lôi kéo các nhà kinh doanh bán lẻ tham gia vào động thái này.

Và bởi vì hầu hết các trader nhỏ là những người săn đuổi giá cả, họ tham gia chuyến đi với Stop Loses [SL] của họ. Đây là lý do (giả định) rằng MM sẽ quay trở lại để xóa SL. Khi SL (Retail Traders) của họ bị ảnh hưởng, họ sẽ bị loại khỏi động thái, do đó MM giảm thiểu rủi ro của họ (HỌ SẼ TIẾP TỤC XU HƯỚNG BAN ĐẦU CỨ DI CHUYỂN CỦA MÌNH).

Hint:

Để biết rằng MM đang đang trong quá trình làm giảm rủ ro, có một số điều bạn cần xem xét. Ví dụ, LV phải hoàn thành một số nhiệm vụ trước khi xác thực OB.

Exhibit:

Để xác nhận một BuOB với LV Bullish;

 • LV nên loại bỏ OB đối lập hoặc
 • LV nên Phá vỡ Cấu trúc Thị trường hoặc
 • LV nên Tạo EQL Cao Bằng nhau. Đây là IFF hợp lệ, giá đang bật lên từ HTF BuOB (Đối với mục nhập Đảo ngược) hoặc thị trường giao dịch (đối với mục nhập lại)

FLIP ZONE [FZ]

Khi Resistant [R] trở thành Support [S] & vice vasa [vv]

Hint:
 • Trước khi mua tại Support (mức kháng cự ban đầu), hãy kiểm tra sức mạnh đã được sử dụng để phá vỡ Tại đây, chúng ta muốn xem LV trước khi xác định OB của mình.

SIGNIFICANT SUPPORT & RESISTANCE [SSR]

SSR là 1 vùng Flip zone đã được test nhiều lần.

Đây là nơi  Market Maker [MM] sẽ quay trở lại để làm giảm thiểu rủi ro của họ.

Vì SSR là một STRONG ZONE nơi mà Retail Traders sử dụng để đặt lệnh của họ (Stops Orders), Các MM sẽ muốn kích hoạt SL của các Retail Traders trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Exhibit:

Giả sử thị trường đang tăng và sau đó thay đổi hướng để bắt đầu giảm. Trước khi nó giảm xuống nữa, nó sẽ tạo ra một SSR.
Bây giờ, Break out Traders sẽ đặt các Điểm dừng Mua của họ ngay trên SSR, hy vọng rằng khi thị trường phá vỡ SSR, các lệnh của họ sẽ được kích hoạt. SL của họ sẽ thấp hơn SSR vài điểm.
Tương tự, các nhà giao dịch Support & Resistance [SR] Traders sẽ đặt Giới hạn Bán của họ tại Vùng SSR và SL của họ cao hơn vùng này vài điểm.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi MM đẩy giá trở lại mức SSR này?
MM sẽ đến và BREAKS SSR, kích hoạt cả SR and Break out Traders. Vào thời điểm giá tiếp tục xu hướng giảm, cả hai nhà giao dịch này đều bị loại bằng cách đánh cả hai SL.

WHAT A LIFE! 😜 😂

TRADABLE VS NON-TRADABLE ORDER BLOCKS
– Không phải mọi OB đều đủ điều kiện để có thể giao dịch.
– Do đó, chúng tôi muốn xem xét một số khía cạnh liên quan đến Entry Typep của chúng tôi trước khi tham gia vào thị trường.
Trong chủ đề này, tôi sẽ chỉ tập trung vào Đặc điểm của OB có thể giao dịch (Đảo ngược mọi thứ đối với OB không thể giao dịch).
Nhìn chung, các OB có thể giao dịch có xác suất cao hơn khi chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tuân theo khối ( Block), trong trường hợp chúng quay trở lại.
– Nhưng làm cách nào để xác nhận các loại OB này?
Điều cần thiết là phải hiểu rằng OB tại bất kỳ khung thời gian nhất định nào chỉ có thể giao dịch được nếu nó tuân thủ phân tích trên nhiều khung thời gian trong ma trận khung thời gian của bạn cùng với các quy tắc sau;

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHỐI LỆNH CÓ THƯƠNG MẠI

 1. OB SHOULD BE AT/NEAR SUPPORT/RESISTANCE
 2. OB SHOULD BE AT/NEAR FLIP ZONE (Good for reversal entries)
 3. OB MUST BREAK THE MARKET STRUCTURE [BMS]
 4. IMBALANCE AFTER CREATION OF OB MUST BE 2 TIMES THE OB + RISK REWARD [RR] MUST BE 3 TIMES THE OB
 5. THE OB MUST TAKE OUT AN OPPOSING OB
 6. BERISH OB MUST BE ABOVE SSR AND BULLISH OB MUST BE BELOW THE SSL
 7. BULLISH OB ABOVE EQH.
 8. BEARISH OB BELOW EQL
 • OB SHOULD BE AT/NEAR SUPPORT/RESISTANCE

 • OB SHOULD BE AT/NEAR THE FLIP ZONE

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.