Category Archives: CHIẾN THUẬT

TRADABLE VS NON-TRADABLE ORDER BLOCKS

ABBREVIATIONS & DEFINITIONS ORDER BLOCK [OB] OB là một nến Down/Up nằm ở gần vùng Support or Resistance trước khi di chuyển Up/Down tương ứng. Nến xuống là  Bearish Candles. Nến lên là Bullish Candle. Bullish Order Block [BuOB]: là nến xuống ở hoặc gần vùng Support level trước khi chúng đi lên. Bearish Order […]